JJ Kaivin ja Kallio Oy, louheen, rakennuspurkujätteen, mullan, pintamaiden, hevosenlannan ja kantojen välivarastointi, käsittely ja jatkojalostus, 2012

JJ Kaivin ja Kallio Oy, louheen, rakennuspurkujätteen, mullan, pintamaiden, hevosenlannan ja kantojen välivarastointi, käsittely ja jatkojalostus, 2012:

JJ Kaivin ja Kallio Oy, louheen, rakennuspurkujätteen, mullan, pintamaiden, hevosenlannan ja kantojen välivarastointi, käsittely ja jatkojalostus, 2012 [pdf]