Keskusta

Timo Vuorila

Valtuusto – jäsen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta – varajäsen

Rakennus- ja ympäristölautakunta – puheenjohtaja