Asemakaavan muutos, Päällistönmäki, kortteli 519 (Silakuja)

Asemakaavan muutos, Päällistönmäki, kortteli 519 (Silakuja):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Päällistönmäki, kortteli 519 (Silakuja) [pdf]

Kaavaselostus - Päällistönmäki, kortteli 519 (Silakuja) [pdf]

Asemakaavakartta - Päällistönmäki, kortteli 519 (Silakuja) [pdf]

Hyväksytty: kaavoitus- ja rakennuslautakunta 15.3.2012 § 18