Valitus ympäristölupa-asiassa

Vaasan hallinto-oikeus
Diaarinumero 01345/18/5109 ja 01352/18/5109

JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa
Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 4.2.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 11.2.2021 (7 pv).

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.2.2021 nro 21/0005/1, valitus ympäristölupa-asiassa.
Ympäristöluvan myöntäminen kallion louhintaan ja murskaukseen, Lähteenmäen kylä,
Rusko.

Luvan hakija
Maanrakennus ja Kuljetus Nylund

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 4.2. – 15.3.2021 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 15.3.2021.