Kuulutus jätteenkuljetusjärjestelmiä koskevan asian vireilläolosta

Kuulutuksen julkaisupäivä 30.3.2020 Asian tiedoksisaantipäivä Asian tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Asia Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa on vireillä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavien kiinteiden jätteiden (polttokelpoinen jäte, biojäte, pienmetallijäte sekä lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkausjätteet) kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu.  Lautakunta päättää siitä,… Lue loppuun

Toimenpidelupa

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset: Viljontie 5, saunan rakentaminen omakotitaloon, myönnetty (26.3.2020 § 52); Suitturintie 1a, grillikatoksen rakentaminen, myönnetty (26.3.2020 § 53); Vahdontie 783, asuntoon rakennetaan pesuhuone, myönnetty (26.3.2020 § 54); Vahdontie 899, hevosten siirtotallin sijoittaminen tontille, myönnetty (26.3.2020 §… Lue loppuun