Rakennuslupa

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset: Puutarhatie 1, vierasmajan rakentaminen, myönnetty (14.4.2021 § 78); Kajamontie 117, pihasaunan rakentaminen, myönnetty (14.4.2021 § 79); Levolantie 52, terassin kattaminen ja lasittaminen, myönnetty (14.4.2021 § 81); Vahdontie 818, talousrakennuksen rakentaminen, myönnetty (14.4.2021 § 82); Pässinkaari… Lue loppuun

Ympäristölupahakemus

Kuulutus Ympäristölupahakemus Ruskon kunta Ruskon kunnassa on vireillä seuraava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupaa koskeva hakemus: Ruskon kunta hakee ympäristölupaa maankaatopaikalle. Toiminta sijaitsee Ruskon kunnan Kirkonkylän kylässä Rn:o 4-133, osoitteessa Kaharintie 175. Ympäristölupaa haetaan alueen maisemointiin. Alue muotoillaan Ruskon kunnan infrakohteista kuljetettavilla,… Lue loppuun

Asemakaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Ruskon kunnassa on laitettu vireille ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka koskee Ketunluolan asemakaavan laajentamista. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa asuinpientalojen rakentaminen suunnittelualueelle. Tavoitteena on myös suunnittelutyön yhteydessä tutkia alueen liikenteen järjestelyt mm. Ohjaluodontien linjaukseen liittyen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on… Lue loppuun

Osayleiskaavan voimaantulo

Ruskon kunnan Vahdon kunnanosan osayleiskaava tulee voimaan tällä kuulutuksella maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n nojalla. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Vahdon kunnanosan osayleiskaavan 30.11.2020 § 65. Päätös on saanut lainvoiman. Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä www.rusko.fi > Kaavoitus > Yleiskaavoitus . Lisätietoja: Rakennustarkastaja Niko Paloposki niko.paloposki[at]rusko.fi, 044 4333… Lue loppuun