Ympäristölupa

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta antaa energiapuun, kierrätyspuun, kantojen, puuhakkeen ja -murskeen varastoimista ja energiapuun haketusta sekä kierrätyspuun ja kantojen murskaamista koskevan ympäristölupapää­töksen 24.6.2019, jolloin päätöksen katso­taan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Toimintaa harjoitetaan Ruskon Vahdolla Askaisten kylässä. Päätös ja siihen liittyvät… Lue loppuun

Ympäristölupa

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta antaa louhintaa ja murskausta sekä pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottoa koskevan ympäristölupapää­töksen 24.6.2019, jolloin päätöksen katso­taan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Toimintaa harjoitetaan Ruskolla Hujalan kylässä, kiinteistöllä 704-403-4-46. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä valitusaikana Ruskon pääkirjastossa (Vanhatie… Lue loppuun

Rakennuslupa

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset: Ojannontie 2, maalämpökaivojen poraaminen, myönnetty (18.6.2019 §116); Uutelantie 3, muutos laakasiilon rakennuslupaan, myönnetty (18.6.2019 § 117); Uutelantie 3, 3 vuoden jatkoaika laakasiilon valmistumiselle, myönnetty (18.6.2019 § 118); Päällistönmäentie 30, omakotitalon rakentaminen, myönnetty (18.6.2019 § 119).… Lue loppuun