Asemakaavan voimaantulo

Ruskon kunnan Niittylän asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n nojalla. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Niittylän asemakaavan 25.4.2022 § 20. Päätös on saanut lainvoiman. Asemakaavalla muodostuu erillispientalojen ja lähipalvelurakennusten korttelialueita, lähivirkistysalueita, maa- ja metsätalousalueita sekä katualuetta. Lisätietoja: Rakennustarkastaja Niko Paloposki… Lue loppuun

Asemakaavaehdotus

Ahola-Ojanto, Lähteenmäki Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n edellyttämällä tavalla asetetaan asemakaavaehdotus nähtäville 15.9 – 17.10.2022 väliseksi ajaksi, mainitut päivät mukaan luettuina. Kaavaehdotus on nähtävillä kunnan internetsivuilla ( www.rusko.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Kaavamuutokset ja vireillä olevat kaavat ) sekä Ruskon kunnantalolla osoitteessa Vanhatie 5,… Lue loppuun

Kutsuntakuulutus

Lounais-Suomen kutsuntakuulutus 2022 Ohjeita kutsuntoihin Kutsuntakuulutuksen mukaan Ruskon kutsuntatilaisuus järjestetään maanantaina 28.11.2022. Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka: kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta; on jänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palveluskelpoisuudestaan ole vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta;… Lue loppuun