Rakennuslupa

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset: Airikkalantie 164, varastohallin rakentaminen ja vajan purkaminen, myönnetty (22.8.2019 § 148); Länkitie 6, omakotitalon ja talousrakennuksen rakentaminen, myönnetty (22.8.2019 § 149). JulkipanolistaLue loppuun

Maa-ainesten ottolupahakemus

Soraliike Suovanen Ay on jättänyt Ruskon kuntaan lupahakemuksen maa-ainesten ottoa varten. Hakemus koskee fillerin, hiekan ja soran ottamista. Toiminta-alue sijaitsee Ruskon kunnassa Vahdon kylässä, Vahdon Ylistalon tilalla (704-549-1-109), Nummitie 566, Vahto. Haettu kokonaisottomäärä on 30 000 m³, ottamisalueen pinta-ala 14 000… Lue loppuun

Toimenpidelupa

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset: Suitsikuja 2, jätekatoksen rakentaminen, myönnetty (14.8.2019 § 144); Liikennöitsijäntie 3, omakotitalon julkisivun muutos, myönnetty (14.8.2019 § 145). JulkipanolistaLue loppuun