Yhdyskuntatekniset palvelut 2019 -kysely

Oheisesta linkistä pääsette vastaamaan kyselyyn, joka koskee Ruskon kunnan yhdyskuntateknisiä palveluja. Kyselyyn voi vastata 24.1.2020 asti.

Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on valmistellut ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaiset päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset ja päättänyt kokouksessaan 12.12.2019 asettaa luonnokset ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista nähtäville. Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä.… Lue loppuun