Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Kuulutus päätöksestä: Poikkeaminen käytöstä poistetun maanalaisen lämmitysöljysäiliön poistamisvelvollisuudesta Nähtävilläoloaika 2.8.2021 – 7.9.2021. Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelumääräysten 9 §:n velvoitteesta poistaa käytöstä poistettu lämmitysöljysäiliö maaperästä. Päätöksen julkaisupäivä on 2.8.2021. Päätös  on nähtävillä 2.8.2021 – 7.9.2021 sähköisesti Ruskon kunnan verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin… Lue loppuun