Ympäristöluvan muutos

Kuulutus Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 16.5.2024 § 23 ympäristönsuojelulain 89 § mukaisesta ympäristöluvan muutoksesta. Lupa koskee jätteen ammattimaista käsittelyä ja hyödyntämistä ja varastointia Ruskon Hujalassa kiinteistöllä 704-403-4-35 (Riranummi) osoitteessa Hujalantie 279. Muutospäätös koskee luvan vakuutta. Päätöksen julkaisupäivä on 24.5.2024.… Lue loppuun

Neoen Renewables Finland Oy:n Mynämäen Saartennokan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kuulutus Neoen Renewables Finland Oy:n Mynämäen Saartennokan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki 252/2017) mukaista yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Neoen Renewables Finland Oy:n Saartennokan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma). YVA-ohjelma on hankkeesta… Lue loppuun

Asemakaavaluonnos

Ketunluola, Kirkonkylä-Merttelä Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n edellyttämällä tavalla asetetaan Ketunluolan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen luonnosaineisto nähtäville 2.5 – 7.6.2024 väliseksi ajaksi, mainitut päivät mukaan luettuina. Asemakaavaluonnos liitteineen on nähtävillä kunnan internetsivuilla (www.rusko.fi >… Lue loppuun

Supernanny logo.