Rakennuslupa

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset: Vahdontie 163, varastokentän rakentaminen, myönnetty (17.9.2019 § 170); Santalankulmantie 12, varaston rakentaminen, myönnetty (17.9.2019 § 172); Vahdontie 1507, liiketilan muuttaminen asunnoiksi, myönnetty (17.9.2019 § 173). JulkipanolistaLue loppuun

Maa-aines- ja ympäristölupa

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta antaa 2.9.2019 seuraavan päätöksen: Palovuoren Kivi Oy:lle maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa kallion louhintaan ja murskaukseen kiinteistöille Nikulan metsä 704-403-4-42 ja Louhos 704-403-4-45. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 30. päivänä päätöksen antamisesta antamispäivää… Lue loppuun