Maa-ainesten ottolupahakemus

NCC Industry Oy on jättänyt Ruskon kuntaan lupahakemuksen maa-ainesten ottoa varten. Hakemus koskee olemassa olevaa toimintaa; kallion louhintaa ja lisäksi otetaan soraa ja hiekkaa.  Toiminta-alue sijaitsee Ruskon kunnassa Hujalan kylässä, Heikkilän tilalla (RN:o 704-403-1-67). Haettu kokonaisottomäärä on 1 445 300… Lue loppuun

Supernanny logo.