Vuokrasopimuksen purku

Ruskon kunnanhallitus on purkanut MP Saneeraus Ruka Oy:n (2452246-0, kotipaikka: Eurajoki, postiosoite: Espoo) vuokrasopimuksen 22.5.2017 § 124. Vuokraoikeus on koskenut kiinteistöä 704-404-4-379, laitostunnus L1. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä kunnan… Lue loppuun

Ilmoitus Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksestä koskien jätemaksuja

Ilmoitus Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksestä koskien jätemaksuja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on tehnyt kokouksessaan 3.12.2020 päätöksen sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto- ja käsittelymaksuista 1.3.2021 alkaen seuraavien kuntien alueilla: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo… Lue loppuun

Osayleiskaavan hyväksyminen

Ruskon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.11.2020 § 65 hyväksynyt Vahdon kunnanosan osayleiskaavan aluetta koskevien kaava-asiakirjojen mukaisena. Kaavapäätös lähetetään kaavaehdotuksen muistuttajille MRL 67 §:n mukaisesti. Osayleiskaavakartta ja -selostus ovat nähtävillä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.rusko.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Yleiskaavoitus . Muutoksenhaku: valitusoikeuden MRL 191 §:n mukaan omaava voi… Lue loppuun