YAD päihdekasvatuksen banneri.

Päihdekasvatustunneilla heräteltiin vastuullista keskustelua päihteistä

Ruskon yläkoulun 8. luokille on pidetty vuotuiset päihdekasvatustunnit, joiden tarkoitus on lisätä nuorten tietämystä päihteistä ja niiden haitoista sekä vahvistaa nuorten omaa vastuullista ajattelua.

Nuoriso-ohjaajien viidelle kasiluokalle vetämillä tunneilla paitsi käytiin läpi tietoa päihteidenkäytön ja kokeilujen riskeistä, myös viriteltiin luottamuksellista keskustelua pienryhmissä ilman opettajaa. Pohjana päihdetunneilla oli YAD YOUTH AGAINST DRUGS -toimintamalli ja menetelmäkortit.

Pienryhmät ja toiminnalliset menetelmät kirvoittivatkin selvästi enemmän keskustelua kuin perinteinen luokkaopetustilanne. Oli hienoa huomata, kuinka paljon tietoa nuorilla jo on ja kuinka fiksuja ajatuksia heillä on päihdeasioihin liittyen, kertoo tunteja vetänyt nuoriso-ohjaaja Maria Fuchs.

Usein ensimmäiset päihdekokeilut tehdään nuoruusiässä, minkä vuoksi ehkäisevän päihdetyön kohdentaminen nuoriin on tärkeää. Tavoitteena vuotuisilla päihdekasvatustunneilla on saada oppilaat ajattelemaan päihteidenkäyttöä ja omaa suhtautumistaan päihteisiin.

Pelkkä tiedon jakaminen tai neuvominen ei kanna pitkälle, ellei nuorelle synny omaa ajatusta, miten päihteiden kanssa tulisi toimia, nuoriso-ohjaajan sijaisena työskentelevä Markus Ainasoja sanoo.

Vanhemmuuden viikolla (vko 17) nuorten päihteiden käytöstä ja kokeilusta ja niihin puuttumisesta oli tarjolla verkkoluento myös vanhemmille.