Koronapassin lukija.

Koronapassi käyttöön Ruskon kunnan tiloissa

 

Palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi Ruskon kunta ottaa koronapassin käyttöön kunnan palveluissa ja yleisötilaisuuksissa.
Esimerkiksi kunnan järjestämissä yleisötilaisuuksissa kysytään jatkossa koronapassia. Jos kunnan tila on vuokrattuna, edellytetään tapahtuman järjestäjän tarkastavan koronapassit.

Kaikissa kunnan vuokraamissa tiloissa siis otetaan käyttöön 13.12.2021 alkaen koronapassi. Koronapassi tulee löytyä jokaiselta yli 16-vuotiaalta ja sitä vanhemmalta tilojen käyttäjältä (pl. henkilökunta). Vakivuorojen vastaavat (eli yhdistysten, seurojen ja joukkueiden toimihenkilöt) tarkastavat jokaiselta käyttäjältä voimassaolevan koronapassin. Tarkastuksia tullaan tekemään myös kunnan ja viranomaisten toimesta. Mikäli kunnan vuokraamissa tiloissa havaitaan henkilö, jolta koronapassia ei löydy perutaan ko. ryhmän vuoro välittömästi ja mahdollisesti myös muut ryhmän varaamat vuorot perutaan määrärajaksi.

Koronapassia ei voida ottaa käyttöön sellaisissa tiloissa, jotka ovat tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta olennaisia. Siksi koronapassia ei oteta käyttöön kirjastossa ja nuorisopalvelujen tiloissa, paitsi jos niissä järjestetään yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia.

 

Lisää rajoituksista:

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69927113

https://rusko.fi/2021/12/kokoontumisia-ja-tilojen-kayttoa-koskevat-rajoitukset-kiristyvat-varsinais-suomessa-ja-satakunnassa-vaihtoehtona-koronapassi-yleisotapahtumissa-ja-osassa-tiloja/

 

Lisää koronapassista:

https://stm.fi/koronapassi

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/koronatodistus/koronatodistuksen-lukija/koronatodistusten-tarkastussovelluksen-tietosuojaseloste