Lietetyhjennysten sesonki alkamassa

Ruskolla saostussäiliö- ja umpisäiliölietteiden kuljetus hoidetaan kunnan järjestämänä. Koska Rusko on Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) osakaskunta, toteutti LSJH tyhjennysten kilpailutuksen vuosi sitten. Syksystä lähtien on kiinteistöjen lietetyhjennyksistä vastannut Ruskolla Lassila & Tikanoja. Valtaosa tyhjennyksistä tehdään kesäkaudella, joten edessä ovat palvelun kiireisimmät kuukaudet.

LSJH pyysi ruskolaisilta lietesäiliötietoja vuonna 2019. Jos et vielä ole ilmoittanut kiinteistösi lietesäiliön tietoja, voit tehdä sen LSJH:n sähköisen asioinnin kautta. Helpoimmin löydät palvelun verkkosivun lsjh.fi etusivun yläreunassa sijaitsevan vihreän painikkeen kautta.

Tyhjennysvälit määritelty jätehuoltomääräyksissä

Lietesäiliöiden tyhjennysvälit määräytyvät paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan. Vakituisten asuntojen ja vesivessallisten vapaa-ajanasuntojen sakokaivot (eli saostussäiliöt) ja pienpuhdistamot tyhjennetään vähintään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajan asunnolla on käytössä vain kuivakäymälä, tyhjennetään sakokaivot vähintään kerran kahdessa vuodessa.

  • Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta uudistaa alueen jätehuoltomääräyksiä tänä keväänä. Tyhjennysväleihin saattaa siinä yhteydessä tulla muutoksia, mutta jätehuoltolautakunta tiedottaa muutoksista erikseen, kertoo palvelupäällikkö Greta von Wendt LSJH:sta.

Umpisäiliöt tyhjennetään säännöllisesti sovitun rytmin mukaisesti tai tarvittaessa tilauksesta. Umpisäiliön täyttymistä on hyvä seurata esimerkiksi hälyttimen avulla. Näin voit varmistaa tyhjennyksen oikea-aikaisen tilauksen.

  • Lietesäiliön tyhjennyksen voi tilata LSJH:n asiakaspalvelun tai sähköisen asioinnin kautta. Tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen toivottua tyhjennysajankohtaa. Erikseen tilattu tyhjennys suoritetaan viimeistään viiden arkipäivän sisällä. Jos tilaat tyhjennyksen erikseen siten, että lietekaivo on tyhjennettävä saman päivän aikana, veloitetaan tyhjennyksestä pikatyhjennyksen kuljetusmaksu, Greta von Wendt kertoo.

Myös jätevesilietteiden omatoiminen käsittely on sallittua tietyin ehdoin. Omatoimisesta käsittelystä on kuitenkin tehtävä aina kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Lisätietoa omatoimisesta käsittelystä muun muassa LSJH.fi -verkkosivustolla.

Asiakaspalvelu apunasi

LSJH on viime elokuussa lähettänyt kirjeen tyhjennyksistä kaikille kiinteistöjen asiakkaille, jotka LSJH:n tietojen mukaan eivät kuulu viemäriverkkoon. Kiinteistöt, joilla on pelkkä saostussäiliö tai pienpuhdistamo, saivat kirjeessä myös ehdotuksen tyhjennysviikosta. Jos tyhjennysviikko ei esimerkiksi vuodenajan takia sovi kiinteistölle, kiinteistösi on liitetty viemäriverkkoon tai et ole saanut infokirjettä, voit olla yhteydessä LSJH:n asiakaspalveluun, liete@lsjh.fi.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksellä lietteen kuljetukset siirtyvät 18 osakaskunnassa LSJH:n vastuulle vuoden 2026 loppuun mennessä. Siihen asti kuljetus- ja tyhjennyshinnoissa voi olla tavallista enemmän vuosittaista heilahtelua. Jätehuoltolautakunta vahvistaa myös toimialueensa lietteiden tyhjennyshinnat.

Lietehinnasto 1.1.2023 alkaen.

Kuljetusmaksut Hinta €, sis. alv
Kuljetusmaksu 122,77
Tyhjennyskaluston siirtomaksu, maks. 300 m 42,16
Erityistoimenpidemaksu 93,62
Hukkanoutomaksu 61,38
Täsmätyhjennys, kuljetusmaksu 184,51
Pikatyhjennys, kuljetusmaksu 245,54
Käsittelymaksut
Saostussäiliöliete, pienpuhdistamoliete 27,24
Umpisäiliöliete 20,76

Lisätietoja Ruskoa koskevista lietetyhjennyksistä LSJH.fi -verkkosivustolla:

Lounais-Suomen jätehuolto Oy