Nuoret istuskelemassa yhdessä mukanaan läppäri.

Ruskolle palkataan koulunuorisotyöntekijä

Ruskon kunta hakee kouluilla työskentelevää nuorisotyöntekijää syyslukukauden alusta lukien ainakin vuoden 2024 kevätlukukauden loppuun.

Palkkaamiseen on saatu Lounais-Suomen aluehallintovirastolta 40 000 euroa valtionavustusta Erityisavustukset kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen -määrärahoista.

Tuleva koulunuorisotyöntekijä kehittää ja vastaa kouluilla tehtävästä nuorisotyöstä. Tavoitteena hankkeessa on vastata nuorten lisääntyneeseen pahoinvointiin erityisesti koronapandemian jälkitilanteessa. Hankkeessa hyödynnetään nuorisopalveluissa jo käynnistettyjä yhteistyötärakenteita ja -toimintoja koulun kanssa sekä kehitettyjä hyvinvointitiedon seurannan malleja.

–Muissa kunnissa on hyviä ja jo vakiintuneita koulunuorisotyön malleja, joita voimme hyödyntää. Ruskolla yhteistyö nuorisopalvelujen ja perusopetuksen kanssa on jo nyt hyvällä tasolla, mutta hanke tuo siihen vahvistusta. Tavoitteena onkin nimenomaan oppilaiden ja koulun perusarjen sujuvoittaminen, ei hanketyö sinällään. Käynnissä oleva yhteisöllisen oppilashuollon kehittämishanke nivoutuu tähän työhön hyvin, hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen kertoo.

Hankkeeseen palkattava koulunuorisotyöntekijän on tarkoitus olla helposti lähestyttävä ja usein tavattavissa oleva turvallinen aikuinen, jolla on aikaa kohdata nuori koulun arjessa. Työskentely painottuu yläkouluikäisiin nuoriin ja on perinteisen opetustoiminnan ulkopuolista, ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen toimintaa.

Palkattava koulunuorisotyöntekijä kuuluu nuorisopalvelujen tiimiin mutta työskentelee tiiviisti koulun, erityisesti yläkoulun sekä opiskeluhuollon henkilöstön kanssa. Koulunuorisotyöntekijä keskittyy yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen sekä yksilöiden kasvun ja kehityksen tukemiseen osana luonnollisia kasvuympäristöjä.

Koulunuorisotyöntekijä on mukana yhtenä toimijana luokkaryhmien ja kouluyhteisön hyvää ilmapiiriä rakentavassa sekä kiusaamista ennaltaehkäisevässä työssä. Lisäksi hankkeessa käynnistetään vertaisryhmätoimintaa nuorille, jotka tarvitsevat tukea arkeen liittyvissä asioissa kuten koulunkäynnin hoitamisessa.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä nuorisotyön merkitys kuntien ja koulujen hyvinvointitoimijana kasvaa, kun oppilashuollon palveluja alueella joudutaan yhtenäistämään ja samaan aikaan lasten ja nuorten käyttäytymisen ja mielenterveyden haasteet näyttävät lisääntyvän.

–On tärkeää, että oman kunnan nuoret hyvin tuntevaa nuorisopalvelujen väkeä on käytettävissä matalalla kynnyksellä ja joustavasti koulujen apuna. Lisäksi tarvitaan vahvistusta kouluissa tapahtuvaan arkijärkiseen hyvinvointia tukevaan toimintaan, sillä jokaista lasta ja nuorta ei voida ohjata omaan yksilölliseen hoitoon – tai pahimmillaan hoitojonoon – vasta sitten, kun ongelmat ovat suuria ja hankalasti hoidettavia, Hulkkonen painottaa.

 

Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen, mikko.hulkkonen@rusko.fi