Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Kuulutus päätöksestä: Poikkeaminen käytöstä poistetun maanalaisen lämmitysöljysäiliön poistamisvelvollisuudesta Nähtävilläoloaika 2.8.2021 – 7.9.2021. Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelumääräysten 9 §:n velvoitteesta poistaa käytöstä poistettu lämmitysöljysäiliö maaperästä. Päätöksen julkaisupäivä on 2.8.2021. Päätös  on nähtävillä 2.8.2021 – 7.9.2021 sähköisesti Ruskon kunnan verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin… Lue loppuun

Rakennuslupa

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset: Inkistentie 381, omakotitalon purkaminen, myönnetty (1.7.2021 § 152); Taimisentie 4, pihavaraston rakentaminen, myönnetty (1.7.2021 § 153); Pässinkaari 14, vajan rakentaminen, myönnetty (1.7.2021 § 154); Päällistönmäentie 10, omakotitalon ja autokatoksen rakentaminen, myönnetty (1.7.2021 § 155). JulkipanolistaLue loppuun