Maa-aineslupa

Rakennus- ja ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset:

Soraliike Suovanen Ay, maa-aineslupa soran, hiekan ja fillerin ottamiseen, myönnetty (16.1.2020 § 7).

Julkipanolista