Kuvake talosta, joka muodostuu viherkasveista.

Jätteet kuuluvat jäteastiaan tai lajitteluasemalle, eivät tulipesään tai roskanpolttotynnyriin

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta muistuttaa, että jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty siitä aiheutuvien ympäristö-, terveys- sekä viihtyvyyshaittojen ehkäisemiseksi.

Kielto sisältyy alueen jätehuoltomääräyksiin ja se koskee sekä ulkona että sisätiloissa tulipesissä tapahtuvaa jätteen polttoa.

Lisätietoja löytyy: https://www.lsjh.fi/fi/jatteet-kuuluvat-jateastiaan-tai-lajitteluasemalle-eivat-tulipesaan-tai-roskanpolttotynnyriin/

19.4.2021

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta