Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Kuulutus päätöksestä: Poikkeaminen käytöstä poistetun maanalaisen lämmitysöljysäiliön poistamisvelvollisuudesta

Nähtävilläoloaika 2.8.2021 – 7.9.2021.

Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelumääräysten 9 §:n velvoitteesta poistaa käytöstä poistettu lämmitysöljysäiliö maaperästä.

Päätöksen julkaisupäivä on 2.8.2021.

Päätös on nähtävillä 2.8.2021 – 7.9.2021 sähköisesti Ruskon kunnan verkkosivuilla.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 9.8. – 7.9.2021.

Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 7.9.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Ruskolla 2.8.2021

Ympäristönsuojelu