Kunnan vaakuna logolla.

Avoinna asianhallinta- ja arkistosihteerin toimi

Haemme vakinaiseen työsuhteeseen osaavaa asianhallinta- ja arkistosihteeriä Ruskon kunnan keskushallintoon.

Tehtäviin kuuluu asianhallintaan liittyvät monipuoliset asian- ja kokoushallinnan tehtävät kuten päätöksentekomenettelyyn liittyvien asiakirjojen valmistelu, päätösten tiedoksianto, esityslistojen ja pöytäkirjojen kokoaminen ja julkaisu, sopimusten hallinta sekä asiakas- ja tietopalvelu.

Toinen keskeinen tehtäväalue on arkistoon liittyvät tehtävät. Näitä ovat tiedonohjaussuunnitelmien/ arkistonmuodostussuunnitelmien teko ja päivittäminen sekä muut arkistointiin liittyvät tehtävät: seulonta, järjestäminen, arkistointi, hävittäminen ja tietopalvelu.

Tämän lisäksi tehtävään kuuluu kunnan tonttien vuokraus- ja myyntiasiakirjojen valmistelu ja toimeenpano sekä toisen keskushallinnossa työskentelevän toimistosihteerin tuuraus.

CaseM-asianhallintaohjelman tuntemus katsotaan eduksi. Toimit myös CaseM-ohjelman pääkäyttäjänä.

Tarjoamme sinulle:

  • mielenkiintoisen työtehtävän ja työympäristön
  • mahdollisuuden osallistua kehittämistyöhön
  • erityisen mukavat työkaverit ja kannustavan työilmapiirin
  • hyvät mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen
  • mahdollisuuden etätöihin

Tehtävään valittavalta edellytetään vähintään toisen asteen tutkintoa, asianhallinta tai arkistoalan tutkintoa tai muu tehtävään soveltuvaa koulutusta sekä mielellään kunta-alaan liittyvää kokemusta.

Haastattelut aloitetaan rekrytoinnin aikana ja toimi täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Haku seuraavasta linkistä -> Kuntarekry

Hakuavain 465729