Astetta alemmas.

Ruskon kunta osallistuu kansalliseen energiansäästökampanjaan – Astetta alemmas!

Valtiohallinnon energiansäästökampanja Astetta alemmas on alkanut 10.10. Kampanjalla halutaan kannustaa jokaista suomalaista tekemään nopeavaikutteisia ja konkreettisia energiansäästötoimia. Ruskon kunta osallistuu kampanjaan monien muiden kuntien tapaan.

Ruskon kunnan energiansäästötoimia on suunniteltu teknisissä palveluissa. Valmisteltujen säästötoimien arvioidaan olevan vähäisiä vaikutuksia käyttäjille.

–Esimerkkinä on vaikkapa katuvalojen käyttöajan vähentäminen. Katuvalot ovat sammuneet jo syyskuun alusta arki-iltoina tunti aiemmin eli klo 23.00 ja syttyvät viikonloppuaamuina tunti myöhemmin klo 6.00. Asiasta on tiedotettu kuntalaisia lehdissä ja somessa ja asiaan on osattu suhtautua rakentavasti, kunnaninsinööri Tuomas Salmi kertoo.

Valmistelussa on seuraavia säästötoimenpiteitä:

  • Sisälämpötilojen laskeminen yhden asteen verran (pois lukien päiväkodit, vanhainkodit ja terveysasemat). Tätä aletaan toteuttamaan lokakuun aikana.
  • Käyttövajeella olevien kiinteistöiden energiansäästö (ent. Ruskon nuokkari, päiväkoti Sinikellot) kuitenkin siten, ettei rakenteille aiheudu vaurioita.Rakennusten pihavalojen käyttöajan vähentäminen myöhäisistä illoista ja viikonlopuista esimerkiksi päiväkotien ja koulujen pihoilla. Tässä otettu huomioon viikonloppukäyttö.
  • Ruskotalon kuntosalin saunan sammuttaminen.
  • Kirkonkylän koulun kentän valonheittimien toiminnan vähentäminen.

Teknisellä toimella on mahdollisuus tiettyyn pisteeseen asti etsiä keinoja säästää energiaa, mutta vähintään yhtä suuri vaikutus säästöön on käyttäjillä. Ideoita energian säästöön haetaan nyt kunnan eri toimialoilta.

–Suurin säästö saadaan, kun jokainen itse tarkastelee omaa energiankäyttöään. Säästetään ja pohditaan esimerkiksi veden, varsinkin lämpimän veden, käyttöä, sammutetaan valot, kun niitä ei tarvita, pidetään ulko-ovia auki vain sen aikaa, kun on tarpeellista yms. Pieniä arjen tekoja, joiden yhteisvaikutus on Ruskon mittakaavassa iso. Kampanjan kotisivuille onkin kerätty kattava lista arkijärkisistä toimista, Tuomas Salmi muistuttaa.

Astetta alemmas on Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran yhteistyökampanja.

#energiansäästöviikko #astettaalemmas #vastuullisuus #energiansäästö #energiansäästökampanja