Grafiikkaa lomakkeesta.

Kannanottopyyntö Merttelän koulun tilanteesta

Tiedoksi kannanottopyyntö Merttelän koulun toimimisesta omana itsenäisenä yksikkönä

Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on käsitellyt Merttelän koulun tilannetta lukuvuoden 2021-2022 ja 2022-2023 aikana. Asiaa on selvitetty Vertikal Oy:n pitkän tähtäimen suunnitelmassa lukuvuonna 2021-2022 sekä virkamiestyövalmistelussa ja huoltajille esitetyssä koulunaloituskyselyssä.

Kuntalaisten on mahdollista esittää kirjallisia mielipiteitä ja mahdollisia lisäkysymyksiä Merttelän koulun asiaan liittyen 31.3.2023 klo 12.00 mennessä otsikolla Kannanotto Merttelä.

Kirjalliset mielipiteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Ruskon kunta, “Kannanotto/Merttelä”, Vanhatie 5, 21290 Rusko.

Alla linkki sähköiseen kyselyyn. Kysely aukeaa vastattavaksi 20.3.2023.

Kannanottopyyntö Merttelän koulun toimimisesta omana itsenäisenä yksikkönä