Ruskon vesihuoltolaitoksen tiedote klo 12.30: Vesijohtovuodon korjaus saatu tehtyä, vedenjakelu palautumassa normaaliksi Vahdon keskustan alueella. Vesihuoltolaitos suorittaa verkoston huuhtelua jotta ilma saadaan putkistosta poistettua Vahdon keskustan alueella, tästä johtuen vedenpaine saattaa olla hetkittäin normaalia matalampi.
 
Korjaustyöstä johtuen putkistoista saattaa irrota saostumia vedenjakelun palautuessa normaaliksi, josta voi aiheutua talousveden laatuhaittoja mm. vesihanojen ja pesukoneiden sihtien tukkeutumista.
 
Ennen veden käyttämistä suositamme mahdollisten haittojen poistamiseksi veden juoksuttamista viisi (5) minuuttia tai kunnes vesi kirkastuu. Putkistoon mahdollisesti päässyt ylimääräinen ilma voi aiheuttaa ”kolinaa” ja pärskintää vettä juoksutettaessa, sekä veden sameutta. Ellei veden runsas juoksutus auta, pyydämme ottamaan yhteyttä Ruskon vesihuoltolaitokseen.
 
Ruskon kunta
Tekniset palvelut
Tekninen päivystys p. 044 4333 555

Hyvinvointia jokaisen kuntalaisen arkeen!

Ruskon kunta tarjoaa asukkailleen monipuolisia hyvinvointia edistäviä palveluja perustoiminnan ja hyvinvoinnin edistämisen kehittämishankkeiden kautta. Tutustu alla olevaan kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja muuhun hyvinvointipalvelutarjontaan ja valitse itsellesi sopivat palvelut! Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ruskon kirjastot toimivat kaikille avoimina tietokeskuksina, jotka palvelevat… Lue loppuun

Toiminnallista oppimista, positiivista vuorovaikutusta ja lähiluonnon hyödyntämistä

Rusko mahdollistaa turvalliset lähtökohdat varhaiskasvatukseen ja opinpolulle työhönsä sitoutuneiden ammattilaisten avulla. Moniammattilinen yhteistyö luo turvaverkon ja takaa lasten ja nuorten hyvinvoivan ja turvallisen arjen. Perusopetus Ruskon kunnan perusopetuksessa on lukuvuoden 2019-2020 alkaessa 782 oppilasta. Ruskolla perusopetusta järjestetään neljässä alakoulussa ja… Lue loppuun

Yleishallinto – toimintaedellytysten mahdollistaja ja talouden suunnannäyttäjä

Kunnan yleishallinnon tehtävänä on ennen kaikkea riittävien ja monipuolisten tukipalvelujen järjestäminen kunnan muille toimialoille niin, että ne voivat parhaalla mahdollisella tavalla tuottaa omia palvelujaan kuntalaisille. Yleishallinto tuottaa mm. ne sihteeripalvelut, joita toimialat ja tulosalueet (tekninen, hyvinvointi, koulutus ja varhaiskasvatus) tarvitsevat… Lue loppuun

Asiakastarpeet teknisten palveluiden kehittämisen kivijalka

Sujuva ja turvallinen arki kuntalaisille ja elinkeinoelämälle mahdollistuu toimivien palvelujen turvaamisella ja tavoitteellisella kehittämisellä. Kustannustietoisuus ja tehokkuus ovat uusien toimintamallien ja laadukkaiden palveluiden elinehto. Ruskon kunta vastaa kuntateknisten palveluiden valvonnasta, suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä. Palvelutoimintaa ohjaa tekninen… Lue loppuun

Uusi keskuskeittiö palvelee

Ruskon ruokapalvelut valmistavat syksyllä 2019 valmistuneessa keskuskeittiössä kaikki ruoat niin kunnan kouluille, päiväkodeille kuin myös kunnassa sijaitseville palvelutaloille. Lisäksi keskuskeittiössä valmistetaan koteihin vietävät ateriapalveluannokset. Ateriaetu eläkeläisille Kunnassa asuvien eläkeläisten on mahdollista ruokailla arkipäivisin seuraavasti: Maunun koululla klo 11.30–12.15. Jokikummun ruokasalissa… Lue loppuun

Vahdon kunnanosan koululaisliikenne on hyväksytty osaksi Turun seudun joukkoliikenne Fölin järjestelmää

Kevätlukukaudella 2019 alkoi kokeilu, joka jatkuu edelleen ja sen puitteissa koulukuljetusvuorojen aikatauluja noudattaen KAIKEN IKÄISILLÄ on mahdollisuus käyttää vuoroja Järvijoen ja Vahdon keskustan sekä Soisalontien ja Vahdon keskustan välisillä reiteillä. Koulubussissa ja -taksissa on Fölin rahastuslaite ja matka maksetaan Föli-kortilla… Lue loppuun