Ruskon logo.

Avoinna varhaiskasvatuksen opettajan vakituinen tehtävä

Ruskolla Karhukallion päiväkodissa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan vakituinen tehtävä 14 lapsen kotaryhmässä. Kotaryhmässä, varsinaisen päiväkodin välittömässä läheisyydessä, toimitaan Suomen Ladun Luonnossa kotonaan-toimintamallin mukaisesti painottaen luontoliikuntaa sekä ympäristö- ja luontokasvatusta. Varhaiskasvatuksen opettajan työparina työskentelee Luonnossa kotonaan-koulutettu lastenhoitaja.

Tarjoammekin mitä mahtavimman työyhteisön, jonka vahvuuksia on pysyvyys, ammatillisuus, motivoituneisuus ja sensitiivisyys sekä tietysti hyvä huumori. Karhukallion päiväkodin toiminnassa painotamme yhteisöllisyyttä, sensitiivistä vuorovaikutusta sekä vahvaa osallisuutta niin lasten kuin aikuisten toiminnassa. Päiväkotdissa toteutetaan Luonnossa kotonaan-toimintaa myös muissa ryhmissä. Mahtava ympäristö mahdollistaa ulko- ja retkeilypedagogiikan toteuttamisen sekä kaikenlaisen liikunta- ja luontotoiminnan kehittämisen. Toimintatapoihimme kuuluu itseohjautuvuus, ratkaisukeskeisyys sekä positiivinen asenne ja halu toimia yhteisöllisesti ja rakentavasti, yhdessä uusia asioita kokeillen.

Olet sitten vastavalmistunut tai kokeneempi tekijä, otamme ilolla vastaan työyhteisöömme motivoituneen, tavoitteellisesti ja sitoutuneesti työtään tekevän opettajan. Arvostamme myönteistä, kannustavaa ja sensitiivistä työotetta sekä hyviä tiimityötaitoja.

Edellytämme, että sinulla on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Tehtävään valitun on esitettävä rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen (504/2002). Mikäli kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa ei ole, huomioimme tehtävää täytettäessä myös opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat.

Mikäli kiinnostuit, täytä hakemus Kuntarekryssä, hakuavain 471993

Hakuaika päättyy  16.10.2022