Taskulaskin.

Rusko saavutti tilinpäätöksessään ylijäämäisen tuloksen heikosta ennusteesta huolimatta

Ruskon kunnan viime vuoden talousarviota laadittaessa ennakoitiin haastavaa vuotta ja 652 650 euron alijäämää. Välillä tilinpäätösennusteen mukaan tulos oli jäämässä jopa runsaat 900 000 euroa alijäämäiseksi, mutta lopulta tilinpäätös näyttikin 431 000 euroa ylijäämää.

–Raision sosiaali- ja terveyspalveluiden arvioitua pienempi toteuma (n. 816 000 euroa) muutti ennustettua tilannetta huomattavasti. Lisäksi yhteisöverotulojen ja valtionosuuksien kasvu pelastivat tilinpäätösvuoden, jossa toisaalta toimintatulot vähenivät ja menot kasvoivat, kunnanjohtaja Kari Lehtinen tiivistää tuloksen taustatekijät.

Ruskon kunnan toimintatuotot olivat viime vuonna 4,7 miljoonaa euroa, joka on 746 000 euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Toimintatuottojen väheneminen johtui pitkälle tonttikauppojen vähenemisestä. Tukia ja avustuksia kunta sai kuitenkin aiempaa enemmän.

Toimintakulut olivat 38,6 miljoonaa euroa ja kasvoivat erityisesti palveluiden ostojen osalta.

Investointimenot vuonna 2022 olivat n. 3,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 merkittävin investointi oli Maunun koulun laajennus ja saneeraus, joka valmistui kesäkuun lopussa.

Ruskon kunnan tilinpäätökset ovat viime vuosina pääsääntöisesti olleet ylijäämäisiä. Kunnan taseessa on 17 miljoonaa euroa ylijäämää. Lisäksi velkamäärä on alhaisempi kuin kunnissa keskimäärin. Ruskolla oli lainaa vuoden 2022 lopulla 8,1 miljoonaa euroa. Tilastokeskuksen vuoden 2020 kuntataloustilaston mukaan Suomen keskimääräinen velkaantuminen oli noin 3 448 euroa asukasta kohti, kun Ruskolla vastaava luku vuoden 2022 lopulla oli vain 1 256 euroa.

Vuosi 2022 oli historiallinen siinä mielessä, että kunnat viimeisen kerran huomioivat sosiaali- ja terveyspalvelut tilinpäätöksessään. Vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen uudistus pienentää kuntien kokonaistaloutta.

–Ruskon kunnan kyky huolehtia talouden tasapainosta ja toteuttaa suunnitellut investoinnit ovat olleet hyvät. Tulevaisuudessa vaaditaan edelleen huolellista tarkastelua siitä, miten Ruskon kunnan velkamäärä saadaan pysymään kohtuullisena ja kunnan tulos pysymään kantokykyisenä, talous- ja hallintojohtaja Sari Laine huomauttaa.

Vuoden 2022 tilinpäätös on jo käsitelty Ruskon kunnanhallituksessa 27.2.2022. Siitä se etenee tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tarkastettavaksi ja sen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

 

Ruskon kunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen avainluvut pähkinänkuoressa:

  • Toimintatuotot 4,7 M€

  • Verotulot 28,3 M€

  • Valtionosuudet 7,8 M€

  • Toimintakulut -38,6 M€

  • Vuosikate 2,2 M€

  • Tilikauden ylijäämä 430 913 €

  • Taseen kertynyt ylijäämä 17,0 M€

  • Lainakanta 8,1 M€