Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Ilmoitus päätöksestä

Hakija Ruskon Omakotiyhdistys ry
Dnro ESAVI/3230/2023
Päätösnro 82/2023
Asia Aloite romujen ja eräiden muiden jätejakeiden käsittelylaitoksen ympäristöluvan
muuttamiseksi, Rusko
Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella
aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 30.3.–
8.5.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet
muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Ilmoitus päätöksestä