Lapsi opiskelee.

Keskustelu- ja tiedotustilaisuus Merttelän koulussa keskiviikkona 12.4. klo 17.30 – 19.00

Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on käsitellyt Merttelän koulun tilannetta lukuvuoden 2021-2022 ja 2022-2023 aikana. Asiaa on selvitetty Vertikal Oy:n pitkän tähtäimen suunnitelmassa lukuvuonna 2021-2022 sekä virkamiestyövalmistelussa ja huoltajille esitetyssä koulunaloituskyselyssä.

Asiassa on päädytty valmistelemaan Merttelän koulun tilojen käyttöä 1.8.2023 alkaen. Näin ollen Ruskon kunnanosan alakouluikäisten perusopetus järjestettäisiin jatkossa Hiidenvainion ja Kirkonkylän koulun tiloissa. Asiaa valmistellaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokoukseen 26.4.2023. Lautakunnan päätös viedään edelleen kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Vastauksia kunnan nettisivuille esitettyihin kannanottoihin sekä huoltajien wilmakyselyn yhteenvetoa esitellään Merttelän koulussa keskiviikkona 12.4. klo 17.30.-19.00.

Tilaisuudessa on läsnä lautakunnan jäseniä, johtava rehtori, varhaiskasvatusjohtaja, Merttelän koulun johtaja sekä teknisen sektorin edustaja.

Linkki nettisivujen kautta esitettyihin kannanottoihin vastauksineen julkaistaan iltatilaisuuden jälkeen 12.4. klo 19.30 myös tässä uutisessa.

Linkki kannanottoihin ja vastauksiin.
Pahoittelemme, että linkki tuli myöhemmin kuin luvattiin.