SDP

Hanna Suovanen

Valtuusto – jäsen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta – varajäsen