Vasemmistoliitto

Jorma Rand

Valtuusto – jäsen

Valtuuston vaalilautakunta – varajäsen

Tarkastuslautakunta – varapuheenjohtaja

Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous – varajäsen