Päätös: Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttö kielletään toistaiseksi Turun lentoaseman läheisyydessä

KUULUTUS Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 3.2.2022 tekemällään päätöksellä VARELY/5331/2020 kieltänyt moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisen maastossa päätöksen liitekarttaan merkityllä maa-alueella Turun lentokentän läheisyydessä Ruskon kunnan ja Turun kaupungin alueilla. Kielto tulee voimaan 1.4.2022 ja on voimassa toistaiseksi. Kielto ei koske… Lue loppuun

Supernanny logo.