Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pitkän tähtäimen suunnitelma valmistunut

Ruskon kunta on teettänyt varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämisen pitkän tähtäimen suunnitelman. Nykytilaselvityksen sisältävän suunnitelman pohjalta on tarkoitus ennakoida tulevaisuuden muutoksia, jotta niihin voidaan järkevästi vastata. Suunnitelmassa mm. arvioidaan tulevaa palvelutarvetta ja ennakoidaan nykyisen palveluverkon kehittämisen tarpeita. Selvityksessä on lähetetty kyselyt… Lue loppuun