Lehtonen Pasi, kierrätyspuutavaran, rankojen, risujen ja kantojen varastointi aumoissa sekä materiaalien haketus ja murskaus, 2017

Lehtonen Pasi, kierrätyspuutavaran, rankojen, risujen ja kantojen varastointi aumoissa sekä materiaalien haketus ja murskaus, 2017:

Lehtonen Pasi, kierrätyspuutavaran, rankojen, risujen ja kantojen varastointi aumoissa sekä materiaalien haketus ja murskaus, 2017 [pdf]