Naapurin suostumus

Naapurin suostumus:

Naapurin suostumus [pdf]

Rakennettaessa lähemmäs kuin 4 (kaava-alue)/5 (haja-asutus) metriä naapurin rajasta