Hyvin sanottu Rusko mainoskuva.

Sanasta ihmistä -hankkeen Hyvin sanottu, Rusko! -keskustelut : Ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita keskustellen ja kuunnellen

Hyvin sanottu, Rusko! on kunnankirjaston syksyllä 2021 järjestämä verkko- ja hybridikeskustelusarja ajankohtaisista yhteiskunnallisista teemoista. Keskusteluteemat valikoituivat kuntalaisten Otakantaa.fi -palvelussa toivomien aiheiden perusteella. Keskustelunohjaus ja koonti hankittiin Maaseudun sivistysliiton kautta.

Keskustelusarja liittyy Lounais-Suomen Aluehallintoviraston rahoittamaan Sanasta ihmistä -hankkeeseen, jossa tavoitteena on kehittää ja viedä käytäntöön yleiselle kirjastolle asetettua tehtävää edistää yhteiskunnallista vuoropuhelua ja demokratiaa.  Hankkeen kesto on vuosi 2021. Hanke jatkuu kaksivuotisena Sanasta ihmistä 2 -hankkeena 2022-2024.

Keskustelualustukset ja koonnit ovat vapaasti käytettävissä kunta- ja järjestösektorin valmistelutyössä.

Hyvin sanottu Rusko mainoskuva.

12.10.2021

Keskustelun alustus 

Valoniasta, Varsinais-Suomen liiton kestävään kehitykseen erikoistuneesta asiantuntijaorganisaatiosta  Anna von Zweygbergkin kertoi mm. kuntien roolista hiilipäästöissä, maapallon kantokyvystä  sekä lähellä vaikuttamisen mahdollisuuksista.
.pptx -tiedosto.

Kooste käydystä keskustelusta

 • mikä estää meitä toteuttamasta kestävämpää arkea?
 • mitä kestävä tulevaisuus vaatii meiltä ja ketä muita tarvitsemme mukaan?
 • ehdotuksia toimenpiteiksi
Hyvin sanottu Rusko mainoskuva.

26.10.2021

Alustajana ruskolainen kokemusasiantuntija ja vertaisvanhempi Maarit Nevalainen.

 • nuori tarvitsee turvallisen kodin, koulutuksen, mielekästä vapaa-ajan tekemistä ja seuraa
 • kuntaan muuttajien ystävystyminen, ryhmäytyminen
 • kulttuurin lähiharrastaminen ja kulttuuritalo?
 • tukevatko väestöennusteet lukiota?

Kooste käydystä keskustelusta

 • mikä on Ruskolla parasta ja pahinta?
 • mikä vaatii kehittämistä?
 • palvelujen kehittämiseen liittyviä teemoja ja käytännön ehdotuksia
Hyvin sanottu Rusko mainoskuva.

9.11.2021

Keskustelualustus 

Koettu laatu osallistumisen ja vuorovaikutuksen tukena. Kuinka asukaskokemusta ja kokemusta asuinympäristön laadusta voidaan mitata asukaslähtöisesti. Maarit Kahila-Tani Mapita Oy:stä alusti kaupunkiympäristön tutkimusmenetelmistä ja eräistä tuloksista.

Kooste käydystä keskustelusta

 • Millainen on turvallinen asuinympäristö?
 • Miten lisäisit viihtyisyyttä Ruskolla?
 • Turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä ideoita yleisöltä
Hyvin sanottu Rusko mainoskuva.

23.11.2021

Keskustelualustus / Kuntaliitto, Sami Niemi

Kuntaliitosta Sami Niemi puhui yhdistysten ja järjestöjen merkityksestä kunnassa ja hyvinvointialueilla.
Kunnanjohtaja Kari Lehtinen loi katsauksen valmistelun nykytilaan Ruskon kunnassa.

 

Kooste käydystä keskustelusta 

 • miten kehittäisit kunnan ja järjestöjen välistä vuoropuhelua?
 • yleisiä nostoja ja käytännön kehittämisideoita