Asemakaavan muutos, Hiidenvainio

Asemakaavan muutos, Hiidenvainio:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Hiidenvainio [pdf]

Kaavaselostus - Hiidenvainio [pdf]

Asemakaavakartta ja -määräykset - Hiidenvainio [pdf]

Hyväksytty: kunnanvaltuusto 26.10.2015 § 73