Valkiavuori – Asemakartta

Valkiavuori – Asemakartta:

Valkiavuori - Asemakaavakartta ja asemakaavamääräykset [pdf]

Valkiavuori - Alueen rakentamistapaohjeet [pdf]