Kokoomus

Jussi Helesvirta

Valtuusto – jäsen

Valtuuston vaalilautakunta – puheenjohtaja

Kunnanhallitus – puheenjohtaja