Ruskon kunnassa on päätetty ottaa käyttöön kulttuurikasvatussuunnitelma lapsille ja nuorille.

Suunnitelmaa valmisteltiin lukuvuonna 2020 – 2021 monialaisessa työryhmässä, johon osallistui varhaiskasvatuksen, opetustoimen sekä kulttuuritoimen henkilöstöä. Työn perustana olivat opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat, paikalliset ja lähiresurssit sekä hyväksi havaitut, toimivat mallit.

 

Kulttuurikasvatussuunnitelma on työkalu kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamiseen kunnassa osana opetusta. Se laaditaan ja sitä toteutetaan koulujen ja kulttuuri- ja taidealan toimijoiden yhteistyönä.  Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista. Samalla se takaa kaikille oppilaille samat osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuurikasvatus koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita, ja nivoo yhteen eri oppiaineita
(Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi).

Harrastukset ja itseilmaisun kehittyminen antavat lapsille mahdollisuudet hyvään elämään. Taide ja kulttuuri tarjoavat uusia ratkaisuvälineitä ja tapoja käsitellä erilaisia ongelmia (Taikusydan.fi)

Kuntakohtainen kulttuurikasvatussuunnitelma on Varsinais-Suomen liiton kulttuuristrategian mukainen tavoite ja se mainitaan myös lukuisissa muissa asiakirjoissa ja ohjelmissa toimenpidesuosituksena mm. eriarvoisuuden vähentäjänä.

Ruskon kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma:

Ruskon kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma [pdf]