Eläinsuojan ympäristöluvan rauettaminen (YSL 88 §)

Ruskon rakennus- ja ympäristölautakunta antaa päätöksensä eläinsuojan ympäristöluvan rauettamisesta 18.3.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Päätös koskee sikalan toimintaa, jota on harjoitettu Ruskon Merttelän kylässä kiinteistöllä 2-47.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä valitusaikana Ruskon kunnanviraston keskustoimistossa (Vanhatie 5, Rusko). Valitusaika on 19.3-17.4.2019

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitus on tehtävä Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Tämä kuulutus on nähtävänä Ruskon kunnan ilmoitustaululla 15.3.-17.4.2019

Rusko 15.3.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunta