Koronapandemiasta johtuvat linjaukset Ruskon kunnassa

Päivitetty 4.5.2021

Korona tilanne Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Koronatilanne jatkaa rauhallista paranemistaan.

Koronan ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa sataatuhatta ihmistä kohden kahden viikon seurantajaksolla on nyt 77,5. Edellisellä seurantajaksolla ilmaantuvuusluku oli 101,9.

Positiivisten testien osuus kaikista testatuista on nyt 2,7 prosenttia. Viime viikolla positiivisten osuus oli 3,5 prosenttia.

Tiistaina 4.5. kokoontunut koronakoordinaatioryhmä teki pieniä kevennyksiä rajoituksiin kirjastoissa ja museoissa. Kirjastojen sekä kulttuuritalojen ja museoiden toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää.


Päivitetty 16.4.2021

Varsinais-Suomi on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Vaikka koronatartuntojen määrä on laskusuunnassa, epidemiatilanne ei salli suositusten höllentämistä. Tiistaina 13.4. kokoontunut koronakoordinaatioryhmä päätti kaikkia voimassa olevia suosituksia jatketaan ensi viikon sunnuntaihin 25.4.2021 saakka, lue tiedote.

Kasvomaskisuositus

Ruskon kunta suosittelee vahvasti kasvomaskien käyttöä kaikissa kunnan kiinteistöissä asioitaessa. Lisäksi on tärkeää huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä.

Kunnanvirasto suljettu

Ruskon kunnanvirasto on suljettu toistaiseksi. Päätös kunnanviraston uudelleen avaamisesta tehdään heti, kun annettavat uudet suositukset sen mahdollistavat. Kunnanvirastossa voi asioida vain ajanvarauksella. Puhelinvaihde (02 4393 511) palvelee ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-14.00. Pyhäpäivien aattoina virasto suljetaan klo 14.00.

Kunnan henkilökunnan tavoittaa varmimmin heidän suorista puhelinnumeroistaan. Viraston kokoustiloja ei varata ulkopuolisille.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

Ruskon kaikki kunnalliset päiväkodit toimivat normaalisti. Mikäli päiväkodin toiminnassa tai aukioloissa on koronaepidemiasta johtuvia poikkeuksia, niistä tiedotetaan huoltajia Wilma-viestein.

 • Päiväkotiin tullaan vain terveinä.
 • Päiväkotien henkilökunta käyttää työssään kasvomaskeja/visiiriä.
 • Päiväkodeissa vierailevan henkilön on noudatettava kunnan toimipisteissä voimassa olevaa vahvaa kasvomaskin käyttösuositusta.

Päiväkotitartuntojen ehkäisemiseksi lapset toimivat pienryhmissä ja toimintaa porrastetaan siten, että kontaktien määrä on mahdollisimman vähäinen. Toimintaa järjestetään mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana.

Perusopetuksen tiedotteesta löytyvät tarkemmat tiedot perusopetuksen toimintaan liittyen.

Ruskon mallin kerhotoiminta

 • kerhotoiminta jatkuu toistaiseksi
 • Ennen 2008 syntyneiden kerhotoiminta siirtyy etätoimintaan tai jää tauolle
  • 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien harrastustoiminta jatkuu. Lähikontakteja vältettävä

Nuorisopalvelut

 • Nuoristilat ovat toistaiseksi suljettu.
 • Virtuaalinuokkari on avoinna – tiedotetaan somekanavissa.

Ruskotalo ja koulujen liikuntasalit

 • suljettu yleisöltä toistaiseksi
 • 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien harrastustoiminta jatkuu
  • Osallistujia voi olla korkeintaan kymmenen
  • lähikontakteja vältettävä
  • harrastustoiminnan järjestämisestä huomioitava. Lue lisää THL:n tiedotteesta.

Ryhmäliikunta ulkona sallitaan alle 20-vuotiaille 13.4. lähtien

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että vuonna 2001 syntyneiden ja nuorempien ryhmäliikunta ulkona sallitaan, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät vielä olisi sallittuja – lue tiedote. Koronakoordinaatioryhmä arvioi ensi viikolla, voidaanko myös sisätiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa sallia alle 20-vuotiaille.

Kulttuuripalvelujen osalta avoimet tapahtumat perutaan tai siirretään.

Kirjasto

 • Kirjastot ovat auki palveluaikoina, mutta eivät omatoimisesti
 • Pikainen, enintään 15 min asiointi on mahdollista.
 • Aineistoja voi palauttaa ja lainata sekä noutaa varauksia, mahdollista on myös tietokoneen välttämätön ja pikainen käyttö esim. tulostamiseen sekä välttämätön Föli-asiointi, jota ei ole mahdollista hoitaa verkossa.
 • Kirjastossa voi olla samanaikaisesti korkeintaan 10 asiakasta.
  Kirjasto voi säädellä sisällä kerralla olevien määrää: Jos ovi on lukossa, soita ovikelloa.
 • Kädet desinfioidaan tullessa ja lähtiessä. Maskin käyttöä edellytetään. Kahden metrin turvavälistä on huolehdittava. Kirjastossa ei voi oleskella.
 • Suositellaan mahdollisimman laajasti itsepalveluasiointia ja korttimaksua.
 • Koulu- ja päiväkotiryhmien ryhmäkäynnit eivät ole sallittuja, vaikka ryhmässä olisi vain muutama lapsi.
 • Poikkeathan vain terveenä ja oireettomana

Vapaa-aika 

 • Nummilammen virkistysalue on toistaiseksi suljettu.

Raisio-opisto

Raisio-opistossa rajoitukset säilyvät ennallaan. Lähiopetusta ei järjestetä. Rajoitukset koskevat sekä aikuisia että lapsia. Opisto päivittää kurssien aikatauluja. Opiston toimisto palvelee puhelimitse ja sähköpostitse, p. 044 797 1266 tai opisto@raisio.

Tekniset palvelut

Ruskon kunnan teknisten palveluiden toimintaa ylläpidetään Valtioneuvoston päätösten mukaisesti siinä laajuudessa kuin vallitsevissa olosuhteissa on tällä hetkellä mahdollista. Koronavirusepidemian etenemisen aikana palveluiden supistumiset ovat mahdollisia, mutta kaikki elintärkeät toiminnot pystytään ylläpitämään myös näissä poikkeusolosuhteissa. Ohessa tarkemmin selvitys tämän hetkisistä palveluista.

Vesihuoltopalvelut

  • Vesihuoltopalvelut toimivat normaalisti kaikkien määräysten mukaisesti. Talousveden jakelu sekä jäteveden poisjohtaminen varmistetaan myös tilanteissa, jossa epidemia leviää hyvin laajaksi. Kiireettömät työt siirretään tarvittaessa eteenpäin.

Kiinteistöpalvelut

  • Kiinteistöpalvelut toimivat toistaiseksi normaalisti koko kunnan alueella. Kiinteistöpalvelut pyrkii hoitamaan kaikki työt sellaisina aikoina kun kiinteistöjen käyttö on vähäisintä. Vanhusten palveluasunnoissa tehdään vain pakolliset turvallisuuteen liittyvät työt.

Rakennuslupapalvelut

  • Rakennus- ja toimenpidelupa-asiat hoidetaan nykykäytännön mukaisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta. Rakennustarkastajan kanssa tarvittavat tapaamiset voi sopia etukäteen, yhteydenpito tapahtuu puhelimitse taikka sähköpostitse. Katselmukset hoidetaan keskitetysti tiettyinä etukäteen sovittuina ajankohtina.

Ruokapalvelut

  • Ruokapalvelut valmistavat ruuat normaalisti palvelutaloille, ateriapalveluasiakkaille koteihin, päivähoitoon, esiopetukseen, koulun lähiopetuksessa oleville oppilaille ja kunnan henkilökunnalle. Ikäihmisten ruokailut Maunun koulun ja Jokikummun ruokasaleissa on lopetettu. Ruokien nouto Maunun koulun takana sijaitsevalta Keskuskeittiön ovelta jatkuu rakennustöistä huolimatta entiseen malliin. Ruokasalien ulko-ovissa on ohjeet ja puhelinnumero annosten tilaamiseen.

Siivouspalvelut

  • Kunnan kiinteistöt siivotaan normaalisti Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti niissä kiinteistöissä, joissa on toimintaa. Siivoustarvikkeiden saatavuus on pysynyt toistaiseksi hyvänä. Siivouspalvelut toteuttaa siivousta TTL:n ohjeistuksen mukaisesti.

Teknisten palveluiden tärkein päämäärä on turvata ne kaikki elintärkeät toiminnot, joilla turvataan arjen mahdollisimman sujuva jatkuminen myös näissä lievennetyissä poikkeusolosuhteissa.

Kunta tiedottaa verkkosivuillaan tarkemmin koronaviruksen aiheuttamista muutoksista toiminnassaan.