Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ympäristösihteeri on tehnyt seuraavat päätökset:

Valkiavuorentie 13, louhinta- ja murskaustoiminta työmaaurakassa (2.1.2023 § 1).

Päätös ja valitusosoitus