Kokousnuija

Ruskon kunnanvaltuusto kokoontuu 9.12.2019

 

Ruskon kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnantalolla maanantaina 9.12.2019 klo 18.30 alkaen.

Kokouksen esityslista on luettavissa Ruskon kunnan verkkosivuilla perjantaina 6.12.2019. Kokouksen pöytäkirja
pidetään nähtävänä Ruskon kunnan verkkosivuilla ja Ruskon kunnanvirastossa perjantaina 13.12.2019.

Ruskolla 29.11.2019
ANTTI MATTILA
valtuuston puheenjohtaja