Päällistönmäen kartta.

Päällistönmäen pientalotonttien tarjouskilpailu

Ruskon kunta myy Päällistönmäen alueelta 5 omakotitonttia tarjousten perusteella. Päällistönmäen kaava-alue sijaitsee aivan kunnan keskustaajamassa. Alueen kunnallistekniikka on valmis. Tontit on merkitty maastoon.

Omakotitontit luovutetaan ensisijaisesti myymällä. Tontit luovutetaan itsenäisinä tiloina. Maapohjan perusneliöhinnaksi on asetettu 32 €/m². Pohjahintoja alittavia tarjouksia ei hyväksytä. Kukin hakija voi jättää tarjouksen kaikille tonteille, mutta kuitenkin vain yhden tarjouksen per tontti. Yhteen talouteen myydään vain yksi tontti. Samoin menetellään ammattirakentajien kohdalla. Mikäli jokaiseen tonttiin ei tule tarjousta, voi kunnanhallitus harkintansa mukaan myydä myös useamman tontin samalle ostajalle. Mikäli samalle tontille tulee useampi samansuuruinen tarjous, ratkaistaan tontin saaja arvalla. Mikäli em. menettelyn jälkeen on vielä vapaita tarjouskilpailuun osallistuneita tontteja, myydään tontit kiinteään hintaan 32 €/m². Tarjouskilpailun jälkeen tontteja voidaan myös vuokrata.

Varausmaksu on 1000 euroa / tontti. Varausmaksu on maksettava kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun kunta on hyväksynyt tonttivarauksen. Varausmaksu on oltava maksettuna ennen myyntipäätöstä. Varausmaksu hyvitetään ostajalle kauppahinnassa. Mikäli varaaja peruu varauksensa, kunta pitää maksetun varausmaksun.

Lisätietoja saa kunnan internet-sivuilta (www.rusko.fi) ja kunnantoimistosta, puh. (02) 4393 511.

Tarjouslomakkeen saa kunnantoimistosta, tai sen voi tulostaa kunnan www-sivuilta, osoitteesta https://www.rusko.fi/tietoa-ruskosta/tontit/paallistonmaki (Saarensuontien tontit).

Tarjoukset on jätettävä suljetussa kirjekuoressa viimeistään 12.6.2020 klo 14.00 mennessä Ruskon kunnanvirastoon, os. Vanhatie 5, 21290 Rusko. Kuoreen merkintä ”Tarjous Päällistönmäen tontista”.

Ruskon kunta

Kunnanhallitus