Kokousnuija

Ruskon kunnanvaltuusto kokoontuu 31.8.2020

Ruskon kunnanvaltuuston kokous pidetään sähköisenä etäkokouksena maanantaina 31.8.2020 klo 18.30 alkaen.

Kokouksen esityslista on luettavissa Ruskon kunnan verkkosivuilla perjantaina 28.8.2020. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä Ruskon kunnan verkkosivuilla ja Ruskon kunnanvirastossa perjantaina 4.9.2020.

Ruskolla 21.8.2020

Antti Mattila
valtuuston puheenjohtaja