Ympäristölupahakemus

Nousiaisten kunnassa on vireillä seuraava ympäristönsuojelulain § 27 mukainen ympäristölupahakemus.

Soraliike Suovanen Oy hakee ympäristölupaa kaivuusoran varastoalueelle kiinteistölle 538-451-4-65, joka sijaitsee Ruskon ja Nousiaisten kunnan rajalla.

Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutuksen tekemiseen. Myös muilla henkilöillä kuin edellä tarkoitetuilla asianosaisilla sekä myös sellaisilla henkilöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta samassa määräajassa kuin hakemuksesta voidaan tehdä muistutuksia.

Muistutuksia ja mielipiteitä voi jättää ajalla 4.9. – 5.10.2020 osoitteeseen

Mynämäen kunta
Ympäristönsuojelu
Keskuskatu 21
21300 Mynämäki tai sähköisesti ymparistonsuojelu[at]mynamaki.fi

Hakemus liitteineen on nähtävänä kuulutusaikana Ruskon kunnan verkkosivuilla, Soraliike Suovanen Ay ympäristölupahakemus liitteineen.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristösihteeri Laura Ahtiainen, p. 040 135 4516.

Tämä kuulutus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla 28.8.- 5.10.2020. Asian katsotaan menneen tiedoksi asianosaisille seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisusta.

Mynämäellä 28.8.2020

Ympäristösihteeri