Äitienpäivän kunniamerkki.

Äitienpäiväkunniamerkkien haku vuodelle 2021

Äitienpäivän kunniamerkkejä koskevat esitykset tehdään Lounais-Suomen aluehallintovirastolle 6.11.2020 mennessä.

Äitienpäiväkunniamerkki myönnetään lasten ja nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisestä ansioituneelle. Perusteluna voi olla myös laajemman yhteisvastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä. Ammatissaan kasvattajana toimivalle kunniamerkkiä ei myönnetä. Kunniamerkin saajaksi voi esittää 40 vuotta täyttänyttä biologista äitiä, adoptioäitiä tai sijaisäitiä.

Pyrkimyksenä on, että äitienpäivän kunniamerkin saajat edustavat monipuolisesti tämän päivän äitejä, niin ansioidensa kuin ikänsäkin puolesta. Lasten lukumäärällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen. Ammatillisesti palkittavat edustavat hyvin monenlaisia työuria, ansiotyössä käyvistä äideistä maaseudun emäntiin.
Palkittavat äidit voivat olla myös eri vähemmistöryhmien edustajia, kuten romaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia. Joukossa voi olla yksinhuoltajia, suurperheiden äitejä, sijais- ja tukivanhempina toimineita sekä erityislasten äitejä.

Vastaavaa kasvatustyötä tehneet muut hyvät kasvattajat, kuten isät, sisarukset, muut lähisukulaiset jne. palkitaan 6.12., jolloin muut valtiolliset kunniamerkit jaetaan.

Omien lasten tekemissä kunniamerkkiesityksissä tulee olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kyseessä olevan perheen. Muutkin omaiset, tuttavat ja naapurit voivat olla aloitteellisia, mutta esityksen tekijänä tulee kuitenkin olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.

Ehdotukset äitienpäiväkunniamerkeistä tulee tehdä Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomakkeella ja sosiaali- ja terveysministeriön liitteellä. Lomakkeet toimintaohjeineen löytyvät julkishallinnon verkkopalvelusta (www.suomi.fi, hakukenttään äitienpäivä) ja niitä voi tilata myös aluehallintovirastosta. Kunniamerkkiesitykset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 6.11.2020 osoitteella: Lounais-Suomen aluehallintovirasto, PL 22, 20801 Turku.

Ruskon kunta