Mies käyttämässä tietokonetta.

Kysely yhdistyksille avustusjärjestelmän muutostarpeista ja kuntayhteistyöstä

Ruskon kunta myöntää yhdistyksille vuosittain avustuksia liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan sekä muuhun yhdistystoimintaan.  Perusavustuksen lisäksi myönnetään projektiavustuksia kokeiluihin.

Kyselyllä selvitetään, onko avustusjärjestelmässä yhdistysten mielestä parannettavaa, onko yhdistyksillä kiinnostusta solmia kumppanuussopimusta palvelun tuottamisesta kunnalle sekä mitä ideoita ja ajatuksia voisi olla kuntayhteistyön kehittämiseksi.

Kysely yhdistyksille avustusjärjestelmän muutostarpeista on avoinna Otakantaa.fi-palvelussa 5.2.2021 asti.