Vanhus puhelimessa.

Rusko ryhtyy kehittämään seniorien kyläasumista

Ruskon kunta alkaa kehittää nykyistä monimuotoisempia asumisvaihtoehtoja ikääntyneille. Kunnan hyvinvointitoimiala on hakenut ympäristöministeriöstä erityisavustusta ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta ikäystävällisen asumisen kehittämiseen. Seniorien kyläasumista Ruskolla – palvelut lähellä -hankkeelle myönnettiin avustusta hieman yli 40 000 euroa. Hanke alkaa syksyllä ja jatkuu vuoden 2022 lokakuuhun.

Ruskon hankkeen tavoitteena on selvittää, miten voidaan toteuttaa ruskolaisille ikääntyneille kuntalaisille nykyistä monimuotoisempia asumisvaihtoehtoja nimenomaan maaseutumaisessa kunnassa. Hankkeen tuloksena syntyy konkreettinen suunnitelma ja toteuttamisselvitys ratkaisuvaihtoehtoineen ikä- ja muistiystävälliseen kylämäiseen senioriasumiseen Ruskon taajamassa ikäihmisten ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

–Tarvetta ikääntyneiden ns. välimuotoiseen asumiseen Ruskolla selvästi on. Hoito- ja hoivapalvelut ovat viestittäneet tarpeesta pitkään ja asiasta on tehty myös vanhus- ja vammaisneuvoston aloite. Muista kunnista on erittäin hyviä kokemuksia siitä, kuinka yhteisöllisillä asumisratkaisuilla voidaan vaikuttaa ikääntyneiden palvelutarpeeseen ja tuottaa palveluja entistä tehokkaammalla tavalla – varmistaen samalla ikääntyneiden mahdollisuus asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan, kertoo hankevalmistelusta ja hankkeesta vastaava hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen.

Hankkeessa selvitetään, miten toteuttaa ikä- ja muistiystävällisen välimuotoisen senioriasumisen ratkaisuja Ruskon taajaman alueelle osana eri-ikäisiä kuntalaisia palvelevaa vetovoimaista maaseutumaisen toimintaympäristön huomioivaa palvelukorttelikonseptia, eräänlaista kyläasumista. Kyläasumisessa kaikki tarvittavat palvelut ja tuttu kyläyhteisö ovat oman kodin lähellä omassa kylässä, vaikka oma toimintakyky heikkenisikin. Kyläasumisessa mahdollistuu asuminen tuetusti omassa kodissa, mutta myös toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä yhteisöllinen päivätoiminta.

Hankkeeseen osallistuvat Ruskon kunnan kaikki toimialat, ja siinä toimitaan kiinteässä yhteydessä Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen hoiva- ja hoitopalvelualueen sekä terveyspalvelujen kanssa.

–Kehittämishanke on erittäin tervetullut lähtölaukaus ja vastaa Ruskon ikääntyneiden asumistarpeisiin. Raision Hulvelan senioriasumisesta on erittäin hyviä kokemuksia vastaavanlaisista ratkaisuista, iloitsee Raision kaupungin hoito- ja hoivavastuualueen johtava hoitaja Sari Tanninen.

Suunnitelmaa ja toteuttamisselvitystä varten hankkeessa kartoitetaan tarve erilaisille välimuotoisille asumisratkaisuille, selvitetään potentiaaliset toteuttajatahot sekä konseptoidaan välivaiheen kyläasumismalli ja sen yhteydessä toimiva yhteisöllinen kaikille avoin päiväkuntoutustoiminta- ja yhteisneuvontapalvelu.

 

Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen, mikko.hulkkonen(at)rusko.fi, 044 4333 523