Opettajien digitaitojen keskustelutilaisuus

Nuorisovaltuusto, oppilaskunnan hallitus ja koulutoimen digitalisaation koordinaattori kokoontuivat keskustelemaan opettajien digitaitojen nykytilasta ja kehittämisestä.

Nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan hallituksen mielestä Ruskon opettajien digitaitojen yleistaso on hyvä ja opettajille on monipuolisia taitoja. Arjen peruskäyttö on sujuvaa, opettaminen ja oppiminen digitaalisissa ympäristöissä toimii pääosin sujuvasti. Opettajat käyttävät monipuolisesti digitaalisia palveluja opettamisessa ja opetuksessa käytetään sopivasti digitaalisia välineitä myös oppimisessa. Muutamien viimeisten vuosien aikana digitaidot ovat ehkä kasvaneet aiempaa nopeammin

Tiivistettynä yhteenveto nykytilasta:

  • Opettajilla digitaalisten palvelujen käyttö sujuu arjessa hyvin
  • Opettajat osaavat käyttää perustyökaluja, kuten esitystekniikkaa ja Wilmaa
  • Opettajat hallitsevat riittävästi digitaalisia oppimisympäristöjä, esimerkkinä oppimateriaalikustantajien digitaaliset oppimisympäristöt ja  O365 (Microsoft) ja GWE (Google) palveluja sujuvasti.
  • Opettajat osaavat yleisesti luoda digitaalisia tehtäviä palautuskanavineen sekä kustantajien ympäristöihin että Teamsiin ja Classroomiin
  • Opettaja osaavat auttaa oppilaita sähköisten palvelujen käytössä

Ajatuksia jatkokehittämiselle:

  • Uusien ohjelmistojen käyttöönotossa tulee kiinnittää paremmin huomiota myös opettajien koulutukseen
  • Oppilaiden laiteongelmiin pitää tarjota riittävästi säännöllistä tukea. Opettajat eivät voi toimia tukena, vaan tuki pitää järjestää muilla resursseilla. Keinoksi suunniteltiin tietohallinnon koulutoimeen keskittyvän tukihenkilön säännöllisiä tukiaikoja kaikissa kouluissa ja malli otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti.
  • Muutamia esitystekniikkaan liittyviä oppimisen kannalta tärkeitä seikkoja tullaan opettajille korostamaan lähiaikoina
  • Oppilaan jatko-opintojen kannalta tärkeitä digitaitoja tulee vahvistaa. Esimerkkinä taidoista mainittiin tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, geogebra ja koodaus. Oppilaskunnalle ja nuorisovaltuustolle esiteltiin Ruskolla tänä vuonna käyttöönotettava vuosiluokkiin sidottu oppilaiden teknologiataitopolku, jolla pyritään takaamaan tasavertainen mahdollisuus digitaitojen oppimiseen. Lukuvuosikohtaisia taitokuvauksia on jatkossa tarkoitus tiiviimmin tehdä yhdessä oppilaskunnan ja nuorisovaltuuston kanssa.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Ronja Laakso
Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, Jussi Pyysalo
Perusopetuksen digitalisaation koordinaattori, Janne Korsimo