Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava

Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.6.2021 luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan ja maakuntahallitus on päätöksellään 13.9.2021 maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti määrännyt kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Vaihemaakuntakaava kumoaa voimassa olevista maakuntakaavoista merkinnät, jotka on kuvattu kaava-asiakirjoissa.

Maakuntavaltuuston ja -hallituksen päätökset sekä kaavamateriaalit ovat sähköisenä nähtävillä 1.11.–3.12.2021 välisenä aikana Varsinais-Suomen liiton internet-sivuilla osoitteessa www.varsinais-suomi.fi, Varsinais-Suomen liitossa (os. Linnankatu 52 B, Turku) varaamalla ajan (Aleksis Klap, 040-7213137) sekä Varsinais-Suomen kunnissa. Kaavakartta määräyksineen on lähetetty alueen kuntiin ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:n mukaisille tahoille.

Varsinais-Suomen liitto