Lapsia esiopetuksessa.

Varhaiskasvatus / palvelusetelihaku 2022-2023

Uudet lapset hakevat varhaiskasvatuspaikkaa/palveluseteliä 4.3.2022 mennessä sähköisesti osoitteessa https://sote.easiointi.fi/fi/web/rusko-vaka (vahva tunnistautuminen). Lapsen mahdollinen erityishoidon tarve ja siihen liittyvät lausunnot tulee selvittää hakemuksessa.

Varhaiskasvatushakemus/palvelusetelihakemus tulee jättää viimeistään 4 kk ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Jos varhaiskasvatuspaikan tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään 2 viikkoa ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa.

Varhaiskasvatuksen paikkatilanteen niin vaatiessa voidaan joutua tekemään muutoksia lasten varhaiskasvatuspaikkoihin toimintakauden alussa tai kesken toimintakauden.

Tuloselvitykset ja muut liitteet tulee toimittaa 31.7.2022 mennessä. Tuloselvityslomake ja ohjeita tuloselvitykseen löytyy Ruskon kunnan nettisivuilta Kasvu ja oppiminen / Varhaiskasvatus / Varhaiskasvatusmaksut.

Yksityinen varhaiskasvatus: kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen vaihtoehtona perhe voi valita yksityisen päiväkoti- tai perhepäiväpäivähoitopaikan. Lisätietoja yksityisestä varhaiskasvatuksesta löytyy kunnan nettisivuilta kohdasta Kasvu ja oppiminen / Yksityinen varhaiskasvatus

Tällä hetkellä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien ei tarvitse hakea varhaiskasvatuspaikkaa uudelleen. Varhaiskasvatuksen jatkuminen tulee kuitenkin varmistaa Wilman kautta kyselyyn vastaamalla. Mikäli varmistusta ei tehdä, katsotaan paikka irtisanotuksi 1.8.2022 alkaen. Jos toivoo muutosta varhaiskasvatuspaikkaan, tulee asiasta ilmoittaa hoitosuhteen varmistamisen yhteydessä.

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila, puh. 044 4333 573

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 

Ilmoitus