Vastuut kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta

Ruskon teknisten palveluiden logo.

Talvikunnossapito 

 

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

  1. Poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä
  2. Hiekoittaa jalkakäytävä tarvittaessa liukastumisen estämiseksi ja poistaa hiekoitushiekka keväällä
  3. Kuljettaa tarvittaessa jalkakäytävälle tai sen viereen kertyneet lumivallit pois
  4. Jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun, ojarumpujen sekä hulevesikaivojen kansiritilöiden pitäminen lumettomana ja jäättömänä
  5. Huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta, mukaan lukien ojarumpujen avoinna pitäminen
  6. Lunta ei saa työntää naapurin tontille

Kunnan velvollisuudet

  1. Ajoratojen, pyöräteiden ja rakenteellisesti toisistaan erottamattomien jalankulku- ja pyöräteiden auraus
  2. Hiekoitus talvella ja hiekoitushiekan poisto keväällä

Kuntaliiton esite Kadutkuntoon on kerrottu tarkemmin mm. kunnossapidon laatuvaatimuksista, puhtaanapidon vastuista sekä kunnossapidon tiedottamisesta ja valvonnasta.