Ympäristönsuojelulain 122 § mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ympäristösihteeri on tehnyt seuraavat päätökset:

Valkiavuorentie 13, louhinta- ja murskaustoiminta (15.8.2022 § 3).

Päätös ja valitusosoitus