Ruskon logo.

Kirjastovirkailijan vakituinen työsuhde

Ruskon kunta hakee kirjastovirkailijaa vakituiseen työsuhteeseen Ruskon kunnankirjaston monipalvelupisteeseen. Työskentelyä on Ruskon pääkirjaston väistötiloissa ja Vahdon lähikirjastossa sekä mahdollisesti myös muualla kunnan tiloissa.

Kirjasto lukeutuu osaksi Ruskon hyvinvointipalveluita ja tekee tiivistä yhteistyötä liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä taloushallinnon sihteerien kanssa. Ruskon kirjasto kuuluu Vaski-kirjastokimppaan, joka käyttää Koha-kirjastojärjestelmää.

Työnkuva on monipuolinen ja sisältää monialaista asiakaspalvelua ja päivittäisrutiineita. Kirjastovirkailijan työnkuvasta noin puolet on kirjastoammatillista työtä ja noin puolet monipalvelupistetyötä, joka sisältää mm. Föli-asiakaspalvelun, tilavaraukset sekä kirjaston laskujen tiliöinnit ja kassatilitykset.

Edellytämme hyviä asiakaspalvelu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietoteknisiä valmiuksia. Tehtävän hoitaminen vaatii hyvää suomen kielen taitoa. Muu kielitaito lasketaan eduksi. Arvostamme joustavuutta, yhteistyö- ja organisointitaitoja ja itseohjautuvuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammatillinen perustutkinto. Kirjastoalan opinnot katsotaan eduksi. Oman auton käyttö luetaan eduksi.

Työaika on 36,25 h viikossa. Työ sisältää säännöllistä iltatyötä.

Toimeen haetaan Kuntarekryn kautta, hakuavain 483234.

Viimeinen hakupäivä on 11.12.2022. Työhaastatteluja pidetään joulukuun kolmannella viikolla. Valittavan kirjastovirkailijan toivotaan aloittavan toimessaan tammikuun alussa.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.