Kultainen nuija.

Ruskon kunta ylijäämäisellä talousarviolla kohti tulevaa vuotta 2023

Ruskon kunnan talousarviota vuodelle 2023 käsitellään seuraavaksi valtuuston kokouksessa 28.11.

-Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaa laaditaan historiallisissa merkeissä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja palo- ja pelastuspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille leikkaa kunnan tulopohjaa huomattavasti ja pudottaa kunnan tuloveroprosentin 19,75 prosentista 7,11 prosenttiin. Samaan aikaan kunnan ja kuntalaisten toimintaan heijastuu muitakin haasteita. Muun muassa kiinteistöjen kunto on Ruskolla keskusteluttanut vuoden 2022 aikana poikkeuksellisen paljon, kertoo kunnanjohtaja Kari Lehtinen.

Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen talousarvioesitys vuodelle 2023 on 957 000 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä luo pohjaa epävarmemmille suunnitelmavuosille ja mahdollistaa investointien toteuttamista.

Talousarviota on rakennettu maltillisesti panostamalla tarvittaviin palvelutarpeisiin. Sen lisäksi kasvua tavoitteleva kunta on varannut rahaa maan hankintaan ja infran rakentamiseen 1,1 milj. eurolla Päällistönmäkeen ja Ketunluolaan.

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa ulkoisia toimintatuottoja on 4 364 295 euroa ja ulkoisia toimintakuluja 20 322 394 euroa, jolloin toimintakatteeksi muodostuu 15 958 099 euroa. Vuosikatteeksi arvioidaan 2 839 335 euroa ja poistoiksi 1 900 800 euroa.  Tilikauden ylijäämä arvioidaan olevan vuonna 2023 olevan 957 456 euroa. Vuoden 2023 bruttoinvestointien määrä on 3 497 000 euroa.

-Vuosi 2023 näyttää lukujen valossa hyvältä mutta talousarviota on rakennettu isojen muutosten ja epävarmuuksien keskellä. Vuoden 2023 hyvä tulos selittyy pitkälle kunnallis- ja yhteisöverojen aikaisempien vuosien verojen jakoperusteiden tilitysten mukaan. Tuo verorytmi poistuu tulevina vuosina. Nyt tarvitaan maltillista menolinjaa, jotta vuodesta 2024 lähtien tulot riittävät kattamaan menot, toteaa talous- ja hallintojohtaja Sari Laine.

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion 21.11.2022. Muutoksia tehtiin ainoastaan investointiosioon, jonne lisättiin Vahdon kiinteistöjen korjauksiin 70 000 euroa ja poistettiin urheilukentän huolto- ja varastorakennuksen hankeraha vuodelta 2024.

Seuraavaksi talousarviota käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa 28.11.2022.